1. verejné zasadnutie OZ konané dňa 18.03.2018


Program:


1. Otvorenie verejnej schôdze
2. Finančná situácia obce - stav úverov
3. Stav pohľadávok, t.j. neplatičov obce - TKO, vodné/stočné, daň z nehnuteľnosti - 2017, 2016, a staršie obdobia
4. Informácia o zvýšenom poplatku za TKO, daň z podlažia
5. Zmluvy na hrobové miesta a zmluvy na dodávku vody a stočné (kanál)
6. Ukončené aktivity
7. Prebiehajúce a plánovane aktivity a nvestičné akcie v 2018
8. Modernizácia verejného osvetlenia v obci
9. Plánované aktivity pre rok 2018
10. Informácia o obecných budovách, možnosti obnovy, rekonštrukcie
11. Informácia o vysporiadaných pozemkoch na plánovanú cyklotrasu a pozemkov na cintoríne
12. Odkaz pre starostu - štatistiky a stav vybavenosti od vytvorenia danej stránky
13. Diskusia - otázky občanov
14. Diskusia: Termín realizácie rekonštrukcie hlavnej cesty (E-Mail)
15. Diskusia: Dopravné značenie v obci (pán Bonk)
16. Diskusia: Tuhý komunálny odpad (pán Bonk)
17. Diskusia: Daň z podlaží (pani Pavlanská)
18. Diskusia: Daň z podlaží (pani Dulíková)
19. Diskusia: Daň z podlaží (pani Kubičárová)
20. Diskusia: Príspevok pána farára
21. Diskusia: Zle počuteľný obecný rozhlas na ulici Štúrovej (pani Dubovinská)
22. Diskusia: Idividuálna bytová výstavba (pani Kramárová)
23. Diskusia: Možnosť vlastného pracovníka stavebného úradu pre obec (pani Kramárová)
24. Diskusia: Plán dalších verejných zasadnutí (pani Kramárová)
25. Diskusia: Príspevok pána Vronča
26. Diskusia: Predovlebná kampaň budúcich kandidátov (pani Kramárová)
27. Záver schôdze

Letanovce

team1
Back to Top