KST Breznovica Letanovce usporiada dňa 31. decembra 2018 turistickú akciu Silvestrovský výstup na Kláštorisko (18. ročník).

Zraz účastníkov je o 9:00 hod. pri železničnom podjazde v Letanovciach. Trasa výstupu je individuálna, stretneme sa pri pohári šampanského na symbolickom cintoríne na Kláštorisku. Tešíme sa na Vašu účasť na poslednej turistickej akcii v roku 2018.

KST Breznovica Letanovce

Letanovce

team1
Back to Top