Celkový počet zúčastnených voličov: 871 (57,75%)

Voľba starostu obce

1 Slavomír Zahornadský 474 starosta obce   nezávislý kandidát 47 r.
2 Monika Chroustová, PaedDr.   222 učiteľka Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 59 r.
3 Michal Urban 106 dôchodca Kresťanskodemokratické hnutie 68 r.

 

Voľba poslancov do obecného zastupiteľstva obce

1 Zuzana Lesňáková, Mgr.  425  učiteľka nezávislý kandidát 39 r.
2 Mária Kramarová, Ing. 398 stavebná inžinierka nezávislý kandidát 53 r.
3 Pavol Toporcer, Mgr. 340 konzultant - analytik Spolu - občianska demokracia 36 r.
4 Ján Šefčík 336 riadiaci pracovník nezávislý kandidát 39 r.
5 Ján Vronč, Ing. 330 živnostník nezávislý kandidát 36 r.
6 Andrea Knižková, Mgr. 327 učiteľka Spolu - občianska demokracia 35 r.
7 Róbert Lesňák 319 živnostník Smer – sociálna demokracia 47 r.
8 Štefan Trojan 295 nezamestnaný nezávislý kandidát 38 r.
9 Slavomír Zahornadský 283 starosta obce nezávislý kandidát 47 r.
10 Miroslav Mlynár 270 návesný majster Spolu - občianska demokracia 35 r.
11 Peter Ďurica, Mgr. 236 archeológ Spolu - občianska demokracia 33 r.
12 Stanislav Gábor 233 rušňovodič-inštruktor Kresťanskodemokratické hnutie 56 r.
13 Milan Mačák 201 elektromontér Smer – sociálna demokracia 52 r.
14 Slavomír Kubičár 172 skladník Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti  48 r.
15 Miroslav Pecha 150 živnostník Rómska iniciatíva Slovenska 54 r.
16 Jozef Onduško, MDDr. 135 zubný lekár Strana zelených Slovenska 32 r.
17 Štefan Podolinský, Ing. 134 vedúci pracovník Kresťanskodemokratické hnutie 59 r.
18 Michal Urban 134 dôchodca Kresťanskodemokratické hnutie 68 r.
19 Ivan Lesaj 119 pracovník horskej chaty  Doma dobre 42 r.
20 Jaroslav Mirga 118 živnostník Rómska iniciatíva Slovenska 40 r.
21 Vojtech Legeza 106 údržbár Slovenská národná strana 44 r.
22 Štefan Polhoš 95 dôchodca Rómska iniciatíva Slovenska 56 r.
23 Jozef Toporcer, Ing. 89 živnostník Doma dobre 55 r.
24 Milan Kroščen 83 nezamestnaný Rómska iniciatíva Slovenska 60 r.
25 Viktor Horváth 73 dôchodca Rómska iniciatíva Slovenska 71 r.
26 Vladimír Kroščen 68 invalidný dôchodca Rómska iniciatíva Slovenska 37 r.
27 Pavol Lapšanský 67 plastikár Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 55 r.
28 Ján Žiga 64 nezamestnaný Rómska iniciatíva Slovenska 66 r.
29 František Žiga 56 nezamestnaný Rómska iniciatíva Slovenska 51 r.
30 Ľudovít Kroščen 51 nezamestnaný Rómska iniciatíva Slovenska 61 r.
31  Pavol Žiga 51 nezamestnaný Rómska iniciatíva Slovenska 40 r.

Letanovce

team1
Back to Top