Aj tento rok sa začiatkom januára konala výročná schôdza ŠK Breznovica v zasadačke kultúrneho domu.

Vedúci klubu zhodnotili uplynulý rok 2017 a informovali prítomných o dosiahnutých úspechoch a plánoch do budúcna. Na programe bolo aj ocenenie najlepších hráčov jednotlivých družstiev. Po oficiálnom programe následovalo malé občerstvenie pre prítomných, ktoré pripravili naši kuchári Štefan Longa a Marek Kostelník. Ako poďakovanie dostal každý z prítomných nástenný kalendár klubu.

vyrona schodza sk breznovica 20180113 1030704766Fotogaléria

Letanovce

team1
Back to Top