Valné zhromaždenie PS Urbár

Pozemkové spoločenstvo Urbár v Letanovciach Vás touto cestou pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 10. marca 2018 (sobota) o 10:00 hod. v kultúrnom dome v Letanovciach.

Prezentácia: od 8:45 hod. – do 9:45hod. Pozvánky aj s programom valného zhromaždenia budú podielníkom doručené poštou.

Letanovce

team1
Back to Top