Výročná členská schôdza KST

Výbor KST Breznovica Letanovce týmto pozýva všetkých členov klubu na výročnú členskú schôdzu klubu, ktorá sa uskutoční dňa 20. januára 2018 (sobota) v zasadačke kultúrneho domu v čase o 17:00 hod.

Na členskej schôdzi sa uskutoční výber poplatkov za členské známky na rok 2018. Výška členského oproti roku 2017 ostala nezmenená.

Výbor KST Letanovce

 

Letanovce

team1
Back to Top