Silvestrovský výstup na Kláštorisko

KST Breznovica Letanovce usporiada dňa 31. decembra 2017 17. ročníkSilvestrovského výstupu na Kláštorisko.

Zraz účastníkov je o 9:30 hod. pri železničnom podjazde. Trasa výstupu je individuálna, stretneme sa pri pohári šampanského na symbolickom cintoríne. Tešíme sa na Vašu účasť na poslednej turistickej akcii v roku 2017.

silvester klastorisko

Letanovce

team1
Back to Top